Wsparcie dla mężczyzn

Twój wiek, miejsce zamieszkania, status ekonomiczny nie ma znaczenia dla zdarzeń losowych. Łatwiej będzie napisać chyba, że to większość z mężczyzn doświadczyła wydarzeń traumatycznych niż, że nie znam nikogo. Od zarania dziejów to mężczyzna był stawiany w roli wojownika, łowcy, opiekuna – tej osoby której zadaniem była obrona rodziny i zapewnienie jej godnych warunków do życia. Z drugiej strony pojawiały się oczekiwania bycia czułym, ciepłym, kochającym mężem, ojcem, czy dziadkiem. Jak zatrzymamy się i pomyślimy, to od tysięcy lat gra jest ta sama, zmieniło się tylko tło – nowa rzeczywistość. O ile powiedzmy jakiś odsetek mężczyzn wypracował „jakiś” model radzenia sobie z trudnościami życia codziennego to mamy tą grupę mężczyzn „zamiatających pod dywan” swój problem. Możemy śmiało napisać, że jest to problem egzystencjalny. Co jednak się stanie jak doświadczymy sytuacji traumatycznej np. nagłej śmierci kogoś z rodziny, uszczerbku na zdrowiu albo niezapowiedzianego zwolnienia z pracy? Czy jak płeć piękna – kobiety pójdziemy i będziemy rozmawiać o swoich problemach, ale w tym razem w rozmowie z kolegami z pracy, czy osiedla? Co z bólem, lękiem, izolowaniem się od innych. Czy mężczyźnie wypada odczuwać emocje? Czy poprawnym będzie powiedzieć rodzinie, szefowi, że odczuwa się ból, czy też nie ma ochoty na spotkania? Dlaczego tak nadal wstyd jest obecny u większości mężczyzn?

Moi drodzy panowie otóż każdy mężczyzna ma emocje. Wróćmy do czasów stawiania pierwszych kroków, pierwszych gier z rówieśnikami w przedszkolu, potem szkole. Pierwszy uśmiech, pierwsze przytulenie. Niestety to społeczność oraz taka ewolucja kulturowa naszej cywilizacji nakłada na mężczyzn „kaganiec”, zabierając przestrzeń na odczuwanie emocji . Właśnie brak umiejętności lub też niemożność odczuwania, werbalizacji, objaśniania swoich emocji wpływa na nasze szczęście, czy zadowolenie z życia.

Wsparcie psychologiczne dla mężczyzn
W pracy z mężczyznami wykorzystuje podejścia psychotraumatologiczne oraz hipnozę. Rezultaty odczuwalne są już po kilku pierwszych spotkaniach. Zapraszam Cię do zmiany Twojego Życia na lepsze 🙂